Lejebetingelser
 

Gældende fra 08.10.2020

1. Betaling
* Alle priser er inkl. moms, og ab lager i Kaas.
* Alle ordre tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 45.00.
* Betaling netto kontant ved levering eller selvafhentning, medmindre andet er aftalt.
* Ved arrangementer der overstiger kr. 4000.00 mailes faktura med hele lejebeløbet. Faktura udsendes ca. 12 dage før brugsdato med angivet betalingsfrist før arrangementets start.
* Ved totalarrangementer mailes aconto faktura på 50 % af det samlede lejebeløb, som skal indbetales senest 28 dage før levering. Resten af lejebeløbet forfalder efter levering.
* Sker indbetaling ikke rettidigt vil det lejede ikke kun leveres/afhentes.
* Efter forfald beregnes der med en rente på 2 % pr. påbegyndt mdr.
* Ved fremsendelse af rykkerskrivelse påregnes der et administrationsgebyr på kr. 100.00 pr. rykker.
* Der påregnes et gebyr ved fakturering via EAN på kr. 65.00.
* Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt trykfejl.
* Der tillægges alle ordre et ekspeditionsgebyr på kr. 45.00

 

2. Bestilling & bekræftelse
* Lejeaftalen er indgået, når lejer har accepteret handelsbetingelserne og udlejer har bekræftet lejers ordre på mail.
* Eventuelle ændringer i bestillingen skal ske senest 14 dage før brugsdato.

 

3. Generelle lejebetingelser
* Lejer er under lejeperioden ansvarlig for det lejede udstyr. Udlån til tredjepart er ikke tilladt.
* Lejer er under lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr.
* Eventuelt beskadiget eller bortkommet udstyr m.m. erstattes til dagspris af lejeren.
* Telte, forlystelser, jukebokse, softice maskiner og fadølsanlæg udlejes kun inkl. levering/afhentning.
* Borde, stole og transportkasser må ikke udsættes for fugt. Eventuelle fugtskader udbedres for lejers regning.
* Udlejer skal altid gøres bekendt med vanskelige leveringsforhold som f.eks. lang gåafstand fra parkering til teltplads, trapper, hække, træer eller vej forhold, som forhindre lastbilkørsel.
* Alle varer returneres i samme stand som de er modtaget, hvor ikke andet er aftalt eller inkl. i lejen. Ellers vil lejer blive pålagt udgiften til rengøring.
* Leje af service er inkl. opvask. Lejer skal kun fjerne madrester og slatter samt stille det beskidte service tilbage i samme kasser og bakker som ved modtagelse.

 

3.1 Leje af telte
* Dato og tidspunkt for opstilling og nedtagning af telt aftales 14 dage før brugsdato.
* Ved ankomst skal lejer stå klar med de antal hjælpere, som fremgår i ordrebekræftelsen.
* Teltpladsen skal være jævn eller skal lejer stille med egnet materiale til opklodsning. Græs slås et par dage før levering.
* Efter opsætning af telte m.m. er det for lejers egen regning og risiko i enhver henseende.
* Ved skade på telte m.m. er det lejers ansvar at oplyse det til udlejer omgående, og lejer afholdes udgiften til reparation eller nyt udstyr for det defekte.
* Teltet skal have alle sider på, når det ikke benyttes.
* Der må ikke sættes tape op på teltdugen eller stængerne. Ellers vil lejer blive pålagt udgiften til rengøring.
* Er teltet lejet med gulv, skal gulvet være vasket og tørt ved afhentning. Der må benyttes almindelige rengøringsmidler.
* Når arrangementet er ovre, stables evt. lejet inventar og service i et hjørne i teltet, medmindre andet er aftalt.
* Lejer må ikke begynde at tage telt ned eller stable gulve før udlejers personale er ankommet.
* Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandafledninger af enhver art, der måtte befinde sig på teltpladsen. Lejer er velkommen til at sende en planoversigt.
* Udlejer har intet ansvar overfor eventuelle kørselsspor på området forårsaget af udlejers transportmidler.
* Ved telte større end 150 personer medfølger lovpligtigt sikkerhedsudstyr. Det er lejers pligt og ansvar, at ansøge de lokale beredskabscentre om tilladelse til opsætning af telte større end 150 personer.

 

3.2 Leje af Funfood maskiner
* Lejeprisen er inkl. rengøring af alle Funfood maskiner.
* Funfood maskiner udlejes kun ved tilkøb af Nordjysk service- og teltudlejnings egne forbrugsvarer, herunder slush ice koncentrater, softice mix og popcorn mix.
* Der må ikke tilsættes alkohol, frugtfarve, smør eller andre ingredienser i Funfood maskinerne udover de leverede forbrugsvarer fra udlejer. Ellers vil lejer blive pålagt udgiften til ekstra rengøring.

 

4. Tilkøb af totalforsikring
* Fra 2019 er det muligt for lejer at tegne en 'all risk' forsikring på det lejede udstyr og telte. Forsikringen dækker i tilfælde af skade som følge af; tyveri, hærværk, brand og storm.*
 Pris: 4,5 % af lejesum.
Lejers selvrisiko udgør: kr. 4.500.00
*Forsikringen dækker ikke i tilfælde af selvforskyldte skader.

 

5. Afbestilling
* Afbestilling af varer udover telte skal ske senest 14 dage før levering. Ellers vil lejer blive afholdt 100 % af det samlede lejebeløb.
* Afbestilling af telte skal ske senest 28 dage før levering. Ellers vil lejer blive afholdt 100 % af det samlede lejebeløb.
* Afbestilling af totalarrangementer skal ske senest 80 dage før levering. Ellers vil lejer blive afholdt 50 % af det samlede lejebeløb. Ved afbestilling senere end 40 dage før levering, vil lejer bliver afholdt 100 % af det samlede lejebeløb.

 

6. Reklamation
* Alle varer leveres mangelfrit, i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener, at varerne ved levering opfylder disse betingelser, kan lejer gøre brug af reklamationsretten jf. nedenstående betingelser:
* Reklamationer skal ske inden ibrugtagning og inden for 24 timer efter modtagelse af varer.
* Ved fejl og mangler kontaktes Nordjysk service- og teltudlejning på vagttelefon 98 24 56 80.

 

7. Transport ved selvafhentning
* Transporten sker for lejers egen risiko og regning ved selvafhentning.
* Afhentning af varerne skal foregå i en lukket bil/varebil eller cargo trailer. Trailer med løs presenning må ikke benyttes.