Udlejningbetingelser

Gældende fra 01.01.2017

* Alle priser er inkl. moms, og ab lager i Kaas
* Betaling netto kontant ved levering
* Reklamationer skal ske inden ibrugtagning og inden for 24 timer efter modtagelse af varer
* Borde, stole og transportkasser må ikke udsættes for fugt. Evt. fugtskader udbedres
   for lejer regning
* Transporten sker på låners risiko og regning ved selvafhentning
* Lejet udstyr må ikke transpoteres på åben trailer
* Evt. ændringer foretaget indenfor 14 dage før brugsdato, vil blive pålagt et gebyr på kr. 100.00
* Evt. beskadiget udstyr m.m. erstattes til dagspris af lejeren
* Efter forfald beregnes der rente med 2% pr. påbegyndt mdr.
* Ved arrangementer der overstiger kr. 3000.00 skal 50 % af lejebeløbet indbetales senest 14 dage før levering
* Ved arrangementer vedrørende totalarrangementer skal der betales et aconto beløb på 50 % af total beløbet
   senest 60 dage før arrangementet.
* Ved fremsendelse af rykkerskrivelse påregnes der et admistrationsgebyr på kr. 100.00 pr. rykker
* Lejer er under hele lejeperioden ansvarlig for det lejet udstyr
* Alt lejet udstyr skal være rent, hvor ikke andet er aftalt, eller´s vil lejer blive opkrævet
   udgiften til rengøring
Specielt for telte
* Afbestilling af telte skal ske senest 28 dage før arrangementet eller´s vil lejer blive afholdt 50%
  af lejebeløbet.
* Teltpladsen skal være jævn eller´s skal lejer stille med egnet matriale til opklodsning
* Efter opsætning af telte m.m. er det for lejers egen regning og risiko i enhver henseende
* Ved skade på telte m.m. er det lejers ansvar at oplyse det til udlejer omgående og lejer afholdes
   udgiften til repration ell. nyt udstyr for det defekte
* Der må ikke sættes tape op på teltdugen eller stængerne og lejer vil blive pålagt udgiften
   til rengøringen af dette
* Ved telte større end 150 personer følger der lovpligtigt sikkerhedsudstyr
* Ved telte større end 150 personer er det lejer´s pligt/ansvar at ansøge de lokale beredskabscentre
   om tilladelse til opsætning af telte