Mastetelt/cirkustelt

Teltets bredde er 32 meter
Teltet kan fåes i følgende størrelser:
1 mast hvor teltet er 32 x 32 meter
2 master, teltet er 32 x 42 meter
3 master, teltet er 32 x 52 meter
Teltet er med hvidt tag og lysegrå under side der er delvis lystæt, der er rød kant rundt langs taget
Sider er hvide lystætte sider
Teltene kan fåes med vinduer og døre
Sidehøjden er 3.00 meter
Kiphøjde 14.20 meter
Afstand imellem master 10.00 meter
Der skal være 10 meter friplads til surrings bånd fastgørelse
Teltene er brandgodkent af myndighederne
Teltene er certificeret efter de nye telt regler

Hvor myndighederne kræver det følger der sikkerheds udstyr med teltet, såsom
ud lamper, paniklys og brandsprøjter

Vi kører i hele Danmark med masteteltet

Pris ring eller mail for at høre mere